tisdag, 19 juni 2018

Vad krävs egentligen för att få ensam vårdnad om sina barn?

Jag vill ha mina barn på heltid. Möjligen kan jag tänka mig att min förre detta kan ha dem varannan helg.
Nyskild

Begreppet vårdnad är juridiskt och innebär att man som förälder har rättigheter och skyldigheter gentemot sitt barn. Man har rätt att fatta beslut som rör barnet och man har en skyldighet att ge barnet en trygg och god uppfostran.

Huvudregel i svensk lagstiftning är att ett barn mår bäst om föräldrarna har gemensam vårdnad d v s ett juridiskt delat ansvar för barnet och intentionen är att föräldrarna skall samarbeta om detta.

När föräldrar har gemensam vårdnad kan de själva komma överens om barnets boende. Det kan i praktiken innebära att barnet bor mest hos den ene föräldern. Lösningen skall vara förenlig med barnets bästa. Om föräldrarna har mycket stora samarbetssvårigheter eller om den ene föräldern bedöms vara olämplig som vårdnadshavare kan domstolen döma till enskild vårdnad. Det är också så att om föräldrarna är överens om att den ene skall ha enskild vårdnad och det är det bästa för barnet kan ett sådant avtal skrivas hos socialförvaltningens familjerätt.

Det är mycket viktigt att tänka på barnets bästa i sådana här sammanhang. Det handlar inte om vad som är bäst och mest bekvämt för föräldrarna utan om barnets bästa. Barn behöver två föräldrar som kan samarbeta. Om det är svårt att samarbeta föräldrar emellan kan man få hjälp hos kommunens samarbetssamtal eller på familjerådgivningen.